HIZLAN-1: Hizkera akademikoaren ezagutza-bankua

HIZLAN-2: Hizkera juridiko-administratiboaren ezagutza-bankua

HIZLAN-3: Hedabideetako hizkeraren ezagutza-bankua

© Ametzagaiña A.I.E. · Zirkuitu ibilbidea, 1-2. pabilioiak · 20160 Lasarte-Oria Tel.: 943 37 67 16 - Faxa: 943 37 27 72
© Joseba Ezeiza Ramos. · Proyecto DIPE08/16. UPV/EHU. Euskal Filologia Saila.